Go to top

Kancelaria – prawo rosyjskie

Od lat świadczymy pomoc prawną na gruncie prawa rosyjskiego. Obsługujemy Klientów zarówno na miejscu w Warszawie, jak również w Rosji – m.in. w Moskwie i Kaliningradzie oraz w innych regionach aktywności biznesowej.

Doradzamy przede wszystkim:

 • polskim firmom inwestującym na rynkach wschodnich (Rosja i Białoruś),
 • firmom z rosyjskojęzycznego obszaru gospodarczego (m.in. Rosja, Białoruś, Kazachstan), które planują lub już rozpoczęły działalność w Polsce.

Mówimy biegle po polsku, rosyjsku i angielsku.

Obsługa prawna polskich podmiotów w Rosji oraz w Polsce

Świadczymy usługi prawne w języku rosyjskim oraz polskim. W Kancelarii w Warszawie pracuje prawnik rosyjski – Irina Pronina, której specjalnością jest rosyjskie prawo gospodarcze, korporacyjne (spółek), prawo umów, a także prawo celne.

Bezpośrednia współpraca z adwokatem lub prawnikiem rosyjskim, który doskonale rozumie specyfikę prowadzenia działalności na tym rynku wschodnim, to szansa na uzyskanie kompleksowego wsparcia praktyka – z myślą o efektywnym prowadzeniu działalności poza UE.

W Rosji (m.in. w Moskwie i w Kaliningradzie) na stałe blisko współpracujemy z adwokatami, prawnikami, rzecznikami patentowymi, doradcami podatkowymi i audytorami.

Co obejmuje oferta?

Oferujemy wsparcie prawne w każdym aspekcie prowadzenia biznesu na rynkach wschodnich, m.in.:

 • sporządzanie i opiniowanie umów handlowych z kontrahentami wschodnimi (Rosja i Białoruś);
 • zakładanie spółek oraz filii/przedstawicielstw na terytorium Rosji;
 • prowadzenie transakcji z zakresu nabycia, sprzedaży udziałów, akcji spółek;
 • opracowanie lub opiniowanie umów, regulaminów i dokumentacji korporacyjnej spółek;
 • reprezentacja Klientów w sprawach gospodarczych przed sądami państwowymi oraz w postępowaniach arbitrażowych na terytorium Rosji;
 • reprezentacja przed urzędami oraz prowadzenie spraw administracyjnych na terytorium Rosji;
 • audyty prawne i podatkowe spółek rosyjskich (due diligence);
 • kompleksowe prowadzenie spraw upadłościowych i dobrowolnych likwidacji spółek rosyjskich;
 • doradztwo podatkowe na terytorium Rosji, w szczególności reprezentacja przed urzędem skarbowym, wsparcie w ramach kontroli podatkowych, konsultacje w zakresie prawidłowości naliczenia kwot podatków, doradztwo w zakresie zapobiegania możliwym sankcjom ze strony urzędu skarbowego;
 • prowadzenie spraw pracowniczych, w tym opracowanie całej dokumentacji kadrowej, a także reprezentacja Klienta w sporach pracowniczych na etapie przedsądowym, jak również w sądach na terytorium Rosji;
 • pomoc w uzyskaniu zezwoleń na pracę, wiz z prawem do pracy oraz prowadzenie innych spraw migracyjnych na terytorium Rosji;
 • doradztwo w zakresie prawa własności intelektualnej oraz prawa autorskiego, w tym reprezentacja Klientów przed Federalną Służbą Własności Intelektualnej (Rospatent), a także przed Sądem ds. własności intelektualnej Federacji Rosyjskiej;
 • doradztwo prawne w zakresie prawa celnego Unii Celnej: Rosja, Białoruś, Kazachstan, w tym wsparcie w zakresie opracowania dokumentacji celnej, reprezentacja przez urzędem celnym w sprawach o wykroczenie administracyjne oraz w ramach postępowań kontrolnych.
 • wsparcie w zakresie prowadzenia windykacji w Rosji.

Klientami specjalizacji rosyjskiej są firmy z branży spożywczej, chemicznej, kosmetycznej, metalowej, budowlanej oraz motoryzacyjnej.

Prawnik Prowadzący:

Irina Pronina,
PRAWNIK ROSYJSKI

Kontakt: i.pronina@amerek.pl

Specjalizuje się w rosyjskim prawie gospodarczym, prawie korporacyjnym (spółek), prawie umów, a także prawie celnym.

Od lat zapewnia kompleksową obsługę prawną spółek rosyjskich, nad którymi kontrolę mają polscy przedsiębiorcy. Ma wieloletnie doświadczenie w pomocy prawnej polskim przedsiębiorcom wchodzącym na rynek rosyjski. Tworzy i opiniuje umowy z kontrahentami wschodnimi pod kątem minimalizacji ryzyka prawnego i gospodarczego, odpowiedniego zabezpieczenia transakcji. Pomaga przedsiębiorcom przekształcić działalność w Rosji, ale i ją zakończyć przez likwidację. Reprezentuje klientów przed sądami gospodarczymi oraz powszechnymi na terytorium Rosji, w sprawach cywilnych, administracyjnych oraz w sprawach o wykroczenia.
Doradza polskim i zagranicznym producentom żywności, odzieży, sprzętu AGD, części samochodowych, eksportującym towary na rynki wschodnie.
Tworzyła i opiniowała umowy z dużymi sieciami handlowymi w Rosji, wielokrotnie zapewniała pomoc prawną przy rozwiązaniu sporów z kontrahentami, egzekwowaniu należności czy obowiązków umownych. Uczestniczyła w przeprowadzaniu audytów prawnych (Due Diligence) spółek rosyjskich na zlecenie podmiotów inwestujących na terytorium Rosji. Prowadziła obsługę prawną procesów dobrowolnej likwidacji rosyjskich spółek i reprezentowała polskich wierzycieli w postępowaniach upadłościowych w Rosji.
Doświadczenie zawodowe zdobywała w organach administracji państwowej w Rosji oraz w największych kancelariach prawnych w Rosji i Polsce. Autorka publikacji poświęconych aspektom prawnym prowadzenia działalności na rynkach wschodnich, a także artykułów na temat prawa celnego publikowanych w czasopismach branżowych.
Absolwentka wydziału prawa Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Socjalnego w Moskwie (2005 r.), studiów podyplomowych „Organizacja systemu prawa celnego na terytorium Federacji Rosyjskiej” (2006 r.), studiów podyplomowych Prawa Europejskiego na Uniwersytecie Warszawskim (2009 r.)
Pracuje w języku rosyjskim, polskim oraz angielskim.

Kontakt: i.pronina@amerek.pl