Go to top
Nasz Dział rynków wschodnich wspiera polskich i zagranicznych przedsiębiorców, którzy chcą lub działają na rynkach wschodnich, czy to jako inwestorzy czy jako kontrahenci. Nasi Klienci najczęściej pochodzą z Polski, ale również z Niemiec, Wielkiej Brytanii czy Chin.

Prawo rosyjskie

Od ponad 10-ciu lat świadczymy pomoc prawną na gruncie prawa rosyjskiego. Wspieramy naszych Klientów niezależnie od sytuacji politycznej i gospodarczej, w okresach rozwoju handlu, jak również w czasach kryzysu. Wiemy, że w trudnej sytuacji gospodarczej biznes potrzebuje szczególnego wsparcia.

Bezwzględnie stosujemy się do obowiązujących sankcji i innych ograniczeń prawnych, wprowadzonych wobec Rosji, Białorusi, poszczególnych jej podmiotów, organów, osób fizycznych.

Obsługę prawną rynków wschodnich prowadzi Irina Pronina, prawniczka rosyjska, która na co dzień pracuje w biurze kancelarii w Warszawie. Ponadto, na terytorium Rosji, m.in. w Moskwie, Kaliningradzie, Smoleńsku, na stałe współpracujemy z adwokatami, prawnikami, rzecznikami patentowymi, doradcami podatkowymi i audytorami, którzy wspierają nas w czynnościach, prowadzonych na miejscu.

Prawo białoruskie

Pomagamy Klientom również na gruncie prawa białoruskiego, współpracując na terytorium Białorusi z adwokatami, prawnikami i doradcami podatkowymi.

Mówimy biegle po polsku, angielsku, niemiecku i rosyjsku.

Co obejmuje oferta?

Oferujemy wsparcie prawne w każdym aspekcie prowadzenia biznesu na rynkach wschodnich, m.in.:

• sporządzanie i opiniowanie umów handlowych z kontrahentami wschodnimi (Rosja i Białoruś);
• zakładanie spółek oraz filii/przedstawicielstw na terytorium Rosji oraz Białorusi;
• prowadzenie transakcji z zakresu nabycia, sprzedaży udziałów, akcji spółek;
• opracowanie lub opiniowanie umów, regulaminów i dokumentacji korporacyjnej spółek;
• reprezentacja Klientów w sprawach gospodarczych przed sądami państwowymi oraz w postępowaniach arbitrażowych na terytorium Rosji oraz Białorusi;
• reprezentacja przed urzędami oraz prowadzenie spraw administracyjnych na terytorium Rosji;
• audyty prawne i podatkowe spółek rosyjskich (due diligence);
• kompleksowe prowadzenie spraw upadłościowych i dobrowolnych likwidacji spółek rosyjskich;
• doradztwo podatkowe na terytorium Rosji, w szczególności reprezentacja przed urzędem skarbowym, wsparcie w ramach kontroli podatkowych, konsultacje w zakresie prawidłowości naliczenia kwot podatków, doradztwo w zakresie zapobiegania możliwym sankcjom ze strony urzędu skarbowego;
• prowadzenie spraw pracowniczych, w tym opracowanie całej dokumentacji kadrowej, a także reprezentacja Klienta w sporach pracowniczych na etapie przedsądowym, jak również w sądach na terytorium Rosji;
• pomoc w uzyskaniu zezwoleń na pracę, wiz z prawem do pracy oraz prowadzenie innych spraw migracyjnych na terytorium Rosji;
• doradztwo w zakresie prawa własności intelektualnej oraz prawa autorskiego, w tym reprezentacja Klientów przed Federalną Służbą Własności Intelektualnej (Rospatent), a także przed Sądem ds. własności intelektualnej Federacji Rosyjskiej
• doradztwo prawne i obsługa prawna w zakresie prawa celnego, w tym przepisów Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (EUG): Rosja, Białoruś, Kazachstan, Armenia, Kirgistan, reprezentacja przez urzędem celnym w sprawach o wykroczenie administracyjne oraz w ramach postępowań kontrolnych;
• wsparcie w zakresie prowadzenia windykacji w Rosji.

Prawnik Prowadzący:

Irina Pronina,
PRAWNIK ROSYJSKI

Kontakt: i.pronina@amerek.pl

Specjalizuje się w rosyjskim prawie gospodarczym, prawie korporacyjnym (spółek), prawie umów, a także prawie celnym.

Od lat zapewnia kompleksową obsługę prawną spółek rosyjskich, nad którymi kontrolę mają polscy przedsiębiorcy. Ma wieloletnie doświadczenie w pomocy prawnej polskim przedsiębiorcom wchodzącym na rynek rosyjski. Tworzy i opiniuje umowy z kontrahentami wschodnimi pod kątem minimalizacji ryzyka prawnego i gospodarczego, odpowiedniego zabezpieczenia transakcji. Pomaga przedsiębiorcom przekształcić działalność w Rosji, ale i ją zakończyć przez likwidację. Reprezentuje klientów przed sądami gospodarczymi oraz powszechnymi na terytorium Rosji, w sprawach cywilnych, administracyjnych oraz w sprawach o wykroczenia.
Doradza polskim i zagranicznym producentom żywności, odzieży, sprzętu AGD, części samochodowych, eksportującym towary na rynki wschodnie.
Tworzyła i opiniowała umowy z dużymi sieciami handlowymi w Rosji, wielokrotnie zapewniała pomoc prawną przy rozwiązaniu sporów z kontrahentami, egzekwowaniu należności czy obowiązków umownych. Uczestniczyła w przeprowadzaniu audytów prawnych (Due Diligence) spółek rosyjskich na zlecenie podmiotów inwestujących na terytorium Rosji. Prowadziła obsługę prawną procesów dobrowolnej likwidacji rosyjskich spółek i reprezentowała polskich wierzycieli w postępowaniach upadłościowych w Rosji.
Doświadczenie zawodowe zdobywała w organach administracji państwowej w Rosji oraz w największych kancelariach prawnych w Rosji i Polsce. Autorka publikacji poświęconych aspektom prawnym prowadzenia działalności na rynkach wschodnich, a także artykułów na temat prawa celnego publikowanych w czasopismach branżowych.
Absolwentka wydziału prawa Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Socjalnego w Moskwie (2005 r.), studiów podyplomowych „Organizacja systemu prawa celnego na terytorium Federacji Rosyjskiej” (2006 r.), studiów podyplomowych Prawa Europejskiego na Uniwersytecie Warszawskim (2009 r.)
Pracuje w języku rosyjskim, polskim oraz angielskim.

Kontakt: i.pronina@amerek.pl