Go to top

W dniu 24.05.2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), potocznie zwane RODO. Jego celem jest ujednolicenie zasad ochrony danych osobowych osób fizycznych w krajach Unii Europejskiej. Jednocześnie w polskim porządku prawnym również obowiązują przepisy o ochronie danych osobowych, które w
wielu kwestiach są zbieżne z RODO lub je uzupełniają.

 • Zajmujemy się RODO kompleksowo:
  analizujemy dokumentację w firmie pod kątem spełnienia wymogów RODO,
 • dokonujemy oceny ryzyka naruszeń ochrony danych osobowych,
 • przygotowujemy indywidualnie dopasowaną pełną dokumentację w zakresie ochrony danych osobowych m.in. dla pracowników, współpracowników, klientów, kontrahentów, w zakresie
  procedur wewnętrznych, w tym dostępu do pomieszczeń, komputerów itd.,
 • wdrażamy dokumentację RODO m.in. poprzez odpowiednie przeszkolenie i wprowadzenie dokumentów do obiegu,
 • prowadzimy okresowe kontrole zgodności dokumentacji RODO ze stanem faktycznym w firmie,
 • reprezentujemy firmy w postępowaniach kontrolnych i pokontrolnych przed Urzędem Ochrony
  Danych Osobowych,
 • prowadzimy szkolenia zamknięte i otwarte z tematyki związanej z RODO, w tym okresowe szkolenia dla pracowników z ich znajomości RODO w praktyce, jesteśmy Inspektorami Ochrony Danych.

Podstawowa przygotowywana przez nas dokumentacja obejmuje zazwyczaj m.in. Politykę Ochrony Danych, rejestry czynności przetwarzania, upoważnienia, obowiązki informacyjne dla poszczególnych czynności przetwarzania, umowy powierzenia, niezbędne procedury np. realizacji żądań,
zabezpieczenia systemu informatycznego, niezbędne protokoły np. stwierdzenia naruszeń.

Do tej pory wdrożyliśmy RODO w firmach z sektora budowlanego, medycznego, oświaty, doradztwa finansowego, handlu detalicznego. W zakresie RODO wspieramy także mały i średni biznes, w tym
firmy rodzinne.

Jeżeli nie masz jeszcze wdrożonej dokumentacji RODO, skontaktuj się z nami.
Oferujemy również gotowe małe i duże pakiety dokumentacji RODO z instrukcją „krok po kroku”.

Prawnik Prowadzący:

Magdalena Amerek-Krajewska
WSPÓLNIK, ADWOKAT

Założycielka Kancelarii i Partner Zarządzający. Zajmuje się w prawem korporacyjnym, gospodarczym i prawem umów.

m.amerek@amerek.pl

więcej

Magdalena Amerek-Krajewska

WSPÓLNIK, ADWOKAT

Od wielu lat specjalizuje się w prawie umów, prawie gospodarczym i prawie korporacyjnym. Kompleksowo doradza polskim przedsiębiorcom, ale również zagranicznym, w szczególności z Niemiec, Austrii. Tworzy, opiniuje i negocjuje transakcje, kontrakty zawierane na gruncie różnych porządków prawnych. Prowadzi bieżącą obsługę prawną spółek prawa handlowego, ale doradza także w procesach zmian kapitałowych, przekształceniach, upadłości czy likwidacji. Reprezentuje przedsiębiorców przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, jak również przed organami administracji państwowej. Kompleksowo zajmuje się ochroną danych osobowych w oparciu o polskie i unijne regulacje (RODO).
Jej klienci to podmioty m.in. z branży handlowej, medialnej, budowlanej czy architektonicznej.
Wprowadzała na polski rynek niemiecką sieć marketów wielkopowierzchniowych, znaczącego dostawcę z dziedziny przemysłu, firmę działającą na rynku mediowym. Brała udział w negocjacjach i przygotowaniu transgranicznego przejęcia ukraińskich spółek przez polski podmiot działający na rynku ubezpieczeń. Świadczyła obsługę prawną w zakresie aspektów korporacyjnych i prawa umów na rzecz jednej z największych telewizji.
Jednocześnie posiada bogate doświadczenie w zakresie pomocy prawnej na rzecz indywidualnych klientów, m.in. w sprawach rodzinnych, spadkowych, związanych z nieruchomościami czy odszkodowaniami, w tym z aspektem międzynarodowym.
Autorka publikacji poświęconych prowadzeniu sądowych postępowań gospodarczych oraz problematyce spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Współpracowała z wiodącymi polskimi i niemieckimi kancelariami prawniczymi.
Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (2006 r.) oraz Szkoły Prawa Niemieckiego i Europejskiego przy Uniwersytecie Warszawskim (2004 r.). Od 2007 r. jest członkiem Warszawskiej Izby Adwokackiej. Jest także członkiem Deutsch-Polnische Juristen Vereinigung. Występuje w postępowaniach przed sądami polubownymi jako arbiter ad hoc. Pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Biegle posługuje się językiem polskim i niemieckim.

kontakt: m.amerek@amerek.pl