Go to top

W dniu 24.05.2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), potocznie zwane RODO. Jego celem jest ujednolicenie zasad ochrony danych osobowych osób fizycznych w krajach Unii Europejskiej. Jednocześnie w polskim porządku prawnym również obowiązują przepisy o ochronie danych osobowych, które w wielu kwestiach są zbieżne z RODO lub je uzupełniają.

Zajmujemy się RODO kompleksowo:

  • analizujemy dokumentację w firmie pod kątem spełnienia wymogów RODO;
  • dokonujemy oceny ryzyka naruszeń ochrony danych osobowych;
  • przygotowujemy indywidualnie dopasowaną pełną dokumentację w RODO m.in. dla pracowników, współpracowników, klientów, kontrahentów, w zakresie procedur wewnętrznych, w tym dostępu do pomieszczeń, komputerów itd.;
  • wdrażamy dokumentację RODO m.in. poprzez odpowiednie przeszkolenie i wprowadzenie dokumentów do obiegu;
  • prowadzimy okresowe kontrole zgodności dokumentacji RODO ze stanem faktycznym w firmie;
  • reprezentujemy firmy w postępowaniach kontrolnych i pokontrolnych przed Urzędem Ochrony Danych Osobowych;
  • prowadzimy szkolenia zamknięte i otwarte z tematyki związanej z RODO, w tym okresowe szkolenia dla pracowników z ich znajomości RODO w praktyce;
  • jesteśmy Inspektorami Ochrony Danych.

Prawnik Prowadzący:

Magdalena Amerek-Krajewska
WSPÓLNIK, ADWOKAT

więcej

Magdalena Amerek-Krajewska

WSPÓLNIK, ADWOKAT

Założycielka Kancelarii i Partner Zarządzający. Zajmuje się w prawem korporacyjnym, gospodarczym i prawem umów.

Od wielu lat specjalizuje się w prawie umów, prawie gospodarczym i prawie korporacyjnym. Kompleksowo doradza polskim przedsiębiorcom, ale również zagranicznym, w szczególności z Niemiec, Austrii. Tworzy, opiniuje i negocjuje transakcje, kontrakty zawierane na gruncie różnych porządków prawnych. Prowadzi bieżącą obsługę prawną spółek prawa handlowego, ale doradza także w procesach zmian kapitałowych, przekształceniach, upadłości czy likwidacji. Reprezentuje przedsiębiorców przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, jak również przed organami administracji państwowej. Kompleksowo zajmuje się ochroną danych osobowych w oparciu o polskie i unijne regulacje (RODO).
Jej klienci to podmioty m.in. z branży handlowej, medialnej, budowlanej czy architektonicznej.
Wprowadzała na polski rynek niemiecką sieć marketów wielkopowierzchniowych, znaczącego dostawcę z dziedziny przemysłu, firmę działającą na rynku mediowym. Brała udział w negocjacjach i przygotowaniu transgranicznego przejęcia ukraińskich spółek przez polski podmiot działający na rynku ubezpieczeń. Świadczyła obsługę prawną w zakresie aspektów korporacyjnych i prawa umów na rzecz jednej z największych telewizji.
Jednocześnie posiada bogate doświadczenie w zakresie pomocy prawnej na rzecz indywidualnych klientów, m.in. w sprawach rodzinnych, spadkowych, związanych z nieruchomościami czy odszkodowaniami, w tym z aspektem międzynarodowym.
Autorka publikacji poświęconych prowadzeniu sądowych postępowań gospodarczych oraz problematyce spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Współpracowała z wiodącymi polskimi i niemieckimi kancelariami prawniczymi.
Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (2006 r.) oraz Szkoły Prawa Niemieckiego i Europejskiego przy Uniwersytecie Warszawskim (2004 r.). Od 2007 r. jest członkiem Warszawskiej Izby Adwokackiej. Jest także członkiem Deutsch-Polnische Juristen Vereinigung. Występuje w postępowaniach przed sądami polubownymi jako arbiter ad hoc. Pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Biegle posługuje się językiem polskim i niemieckim.

kontakt: m.amerek@amerek.pl