Go to top

Doradzamy na gruncie prawa polskiego i prawa niemieckiego, zarówno na miejscu w Warszawie, jak i w Niemczech, w Berlinie i Düsseldorfie.

prawo niemieckie

Znamy specyfikę pracy niemieckich i austriackich firm. Od lat zajmujemy się ich obsługą prawną w Polsce. Wiemy również, co jest potrzebne, gdy polski biznes wchodzi do Niemiec. Doradzamy, w jaki sposób wejść na rynek, pomagamy zabezpieczyć pierwsze i kolejne transakcje. Wspieramy prawnie na każdym etapie działalności.

Doradzamy na gruncie prawa polskiego i prawa niemieckiego, zarówno na miejscu w Warszawie, jak i w Niemczech, w Berlinie i Düsseldorfie. Naszymi partnerami w Niemczech są adwokaci, doradcy podatkowi, księgowi i notariusze.

W Polsce i w Niemczech świadczymy pomoc prawną w zakresie m.in.:

  • zakładania, dokapitalizowania, przekształcania, restrukturyzowania czy likwidowania spółek prawa handlowego,
  • bieżącego prowadzenia obsługi prawnej spółek, w tym przygotowywania wszelkiej dokumentacji wewnętrznej, umów, regulaminów, prowadzenia zgromadzeń wspólników, posiedzeń rad nadzorczych czy zarządów,
  • planowania, przygotowania i negocjowania inwestycji, transakcji, ograniczania ryzyka z nimi związanego,
  • przygotowania, wykonywania i egzekwowania wszelkiego rodzaju umów, kontraktów,
  • opracowania opinii i informacji prawnych,
  • spraw pracowniczych, jak nawiązywanie, rozwiązywanie stosunku pracy, przygotowywanie umów o pracę, reprezentacja w sporach pracowniczych,
  • reprezentacji w procesach przed sądami powszechnymi i polubownymi,
  • reprezentacji w postępowaniach przed urzędami w sprawach (administracyjnych, ale i sądowo-administracyjnych) dotyczących np. uzyskania decyzji i pozwoleń niezbędnych do prowadzenia działalności,
  • due diligence firm.

Doradzamy również w sprawach indywidualnych z aspektem międzynarodowym, jak sprawy rodzinne, spadkowe i inne sprawy cywilne.

Naszymi Klientami specjalizacji niemieckiej są m.in. firmy z branży budowlanej, transportowej, czy szeroko pojętego handlu detalicznego.

Mówimy biegle po niemiecku.

Prawnik Prowadzący:

Magdalena Amerek-Krajewska
WSPÓLNIK, ADWOKAT

Założycielka Kancelarii i Partner Zarządzający. Zajmuje się w prawem korporacyjnym, gospodarczym i prawem umów.

m.amerek@amerek.pl

więcej

Magdalena Amerek-Krajewska

WSPÓLNIK, ADWOKAT

Od wielu lat specjalizuje się w prawie umów, prawie gospodarczym i prawie korporacyjnym. Kompleksowo doradza polskim przedsiębiorcom, ale również zagranicznym, w szczególności z Niemiec, Austrii. Tworzy, opiniuje i negocjuje transakcje, kontrakty zawierane na gruncie różnych porządków prawnych. Prowadzi bieżącą obsługę prawną spółek prawa handlowego, ale doradza także w procesach zmian kapitałowych, przekształceniach, upadłości czy likwidacji. Reprezentuje przedsiębiorców przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, jak również przed organami administracji państwowej. Kompleksowo zajmuje się ochroną danych osobowych w oparciu o polskie i unijne regulacje (RODO).
Jej klienci to podmioty m.in. z branży handlowej, medialnej, budowlanej czy architektonicznej.
Wprowadzała na polski rynek niemiecką sieć marketów wielkopowierzchniowych, znaczącego dostawcę z dziedziny przemysłu, firmę działającą na rynku mediowym. Brała udział w negocjacjach i przygotowaniu transgranicznego przejęcia ukraińskich spółek przez polski podmiot działający na rynku ubezpieczeń. Świadczyła obsługę prawną w zakresie aspektów korporacyjnych i prawa umów na rzecz jednej z największych telewizji.
Jednocześnie posiada bogate doświadczenie w zakresie pomocy prawnej na rzecz indywidualnych klientów, m.in. w sprawach rodzinnych, spadkowych, związanych z nieruchomościami czy odszkodowaniami, w tym z aspektem międzynarodowym.
Autorka publikacji poświęconych prowadzeniu sądowych postępowań gospodarczych oraz problematyce spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Współpracowała z wiodącymi polskimi i niemieckimi kancelariami prawniczymi.
Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (2006 r.) oraz Szkoły Prawa Niemieckiego i Europejskiego przy Uniwersytecie Warszawskim (2004 r.). Od 2007 r. jest członkiem Warszawskiej Izby Adwokackiej. Jest także członkiem Deutsch-Polnische Juristen Vereinigung. Występuje w postępowaniach przed sądami polubownymi jako arbiter ad hoc. Pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Biegle posługuje się językiem polskim i niemieckim.

kontakt: m.amerek@amerek.pl