Go to top

Prowadzimy pełną obsługę prawną spółek. Doradzamy naszym Klientom w zakresie szeroko pojętego prawa handlowego i gospodarczego. Szukamy odpowiednich rozwiązań prawnych, by nasi Klienci mogli rozpocząć, prowadzić i rozwijać działalność, wchodzić na nowe rynki. Opracowujemy dokumentację korporacyjną czy transakcyjną (m.in. umowy spółek, statuty, regulaminy, plany, uchwały).

Świadczymy pomoc prawną w zakresie m.in.:

  • zakładania spółek prawa handlowego;
  • bieżącego prowadzenia obsługi prawnej spółek, w tym przygotowywania wszelkiej dokumentacji wewnętrznej, umów, statutów, regulaminów;
  • obsługi prawnej zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń, posiedzeń rad nadzorczych czy zarządów;
  • dokapitalizowania, przekształcania, restrukturyzowania spółek prawa handlowego;
  • fuzji i przejęć (M&A);
  • tworzenia konsorcjów, holdingów i grup kapitałowych;
  • opracowania i analizy umów pomiędzy spółką a udziałowcami lub członkami organów spółki;
  • procesów likwidacji spółek prawa handlowego;
  • due diligence.

Prawnik Prowadzący:

Magdalena Amerek-Krajewska
WSPÓLNIK, ADWOKAT

m.amerek@amerek.pl

więcej

Magdalena Amerek-Krajewska

WSPÓLNIK, ADWOKAT

Założycielka Kancelarii i Partner Zarządzający. Zajmuje się w prawem korporacyjnym, gospodarczym i prawem umów.

Od wielu lat specjalizuje się w prawie umów, prawie gospodarczym i prawie korporacyjnym. Kompleksowo doradza polskim przedsiębiorcom, ale również zagranicznym, w szczególności z Niemiec, Austrii. Tworzy, opiniuje i negocjuje transakcje, kontrakty zawierane na gruncie różnych porządków prawnych. Prowadzi bieżącą obsługę prawną spółek prawa handlowego, ale doradza także w procesach zmian kapitałowych, przekształceniach, upadłości czy likwidacji. Reprezentuje przedsiębiorców przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, jak również przed organami administracji państwowej. Kompleksowo zajmuje się ochroną danych osobowych w oparciu o polskie i unijne regulacje (RODO).
Jej klienci to podmioty m.in. z branży handlowej, medialnej, budowlanej czy architektonicznej.
Wprowadzała na polski rynek niemiecką sieć marketów wielkopowierzchniowych, znaczącego dostawcę z dziedziny przemysłu, firmę działającą na rynku mediowym. Brała udział w negocjacjach i przygotowaniu transgranicznego przejęcia ukraińskich spółek przez polski podmiot działający na rynku ubezpieczeń. Świadczyła obsługę prawną w zakresie aspektów korporacyjnych i prawa umów na rzecz jednej z największych telewizji.
Jednocześnie posiada bogate doświadczenie w zakresie pomocy prawnej na rzecz indywidualnych klientów, m.in. w sprawach rodzinnych, spadkowych, związanych z nieruchomościami czy odszkodowaniami, w tym z aspektem międzynarodowym.
Autorka publikacji poświęconych prowadzeniu sądowych postępowań gospodarczych oraz problematyce spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Współpracowała z wiodącymi polskimi i niemieckimi kancelariami prawniczymi.
Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (2006 r.) oraz Szkoły Prawa Niemieckiego i Europejskiego przy Uniwersytecie Warszawskim (2004 r.). Od 2007 r. jest członkiem Warszawskiej Izby Adwokackiej. Jest także członkiem Deutsch-Polnische Juristen Vereinigung. Występuje w postępowaniach przed sądami polubownymi jako arbiter ad hoc. Pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Biegle posługuje się językiem polskim i niemieckim.

kontakt: m.amerek@amerek.pl