Go to top

O KANCELARII

Jesteśmy zespołem doświadczonych prawników specjalizujących się w kompleksowej obsłudze prawnej polskich i zagranicznych przedsiębiorców, w szczególności z niemieckojęzycznego (Niemcy, Austria, Szwajcaria), ale również z rosyjskojęzycznego obszaru gospodarczego (Rosja, Kazachstan, Białoruś). Oferujemy doradztwo prawne i gospodarcze na każdym etapie działalności, od wejścia na rynek, przez pomoc w bieżącej działalności, jej przekształcenie, restrukturyzację, aż po likwidację tejże działalności.

Dlaczego my?

Naszym atutem jest fachowa wiedza, wieloletnie doświadczenie i zaangażowanie skupione w małym, wszechstronnym zespole.

bogate doświadczenie

NASZE SPECJALIZACJE

Nasze doradztwo dopasowujemy do potrzeb naszych Klientów. Rozumiemy zasady biznesu.

Obsługa prawna spółek

Obsługa prawna spółek

Zajmujemy się obsługą prawną spółek i spraw korporacyjnych. Rozumiemy biznes.

więcej...

Umowy, kontrakty

Umowy, kontrakty

Przygotowujemy, opracowujemy, analizujemy i negocjujemy wszelkiego typu umowy.

więcej...

Sprawy sądowe, rozwiązywanie sporów

Sprawy sądowe, rozwiązywanie sporów

Jesteśmy doświadczonymi prawnikami sądowymi.

więcej...

Nieruchomości, inwestycje budowlane

Nieruchomości, inwestycje budowlane

Doradzamy podmiotom gospodarczym i osobom prywatnym w zakresie prawa nieruchomości.

więcej...

Prawo pracy

Prawo pracy

Mamy duże doświadczenie w sprawach pracowniczych.

więcej...

RODO

RODO

Wdrażamy w firmach RODO, wspieramy przy zgłoszeniach naruszeń i kontrolach.

więcej...

Sprawy prywatne klientów

Sprawy prywatne klientów

Zajmujemy się sprawami rodzinnymi, karnymi i spadkowymi.

więcej...

To z nami będziesz współpracował

Zespół

Magdalena Amerek-Krajewska
WSPÓLNIK, ADWOKAT

m.amerek@amerek.pl

Magdalena Amerek-Krajewska

WSPÓLNIK, ADWOKAT

Od wielu lat specjalizuje się w prawie umów, prawie gospodarczym i prawie korporacyjnym. Kompleksowo doradza polskim przedsiębiorcom, ale również zagranicznym, w szczególności z Niemiec, Austrii. Tworzy, opiniuje i negocjuje transakcje, kontrakty zawierane na gruncie różnych porządków prawnych. Prowadzi bieżącą obsługę prawną spółek prawa handlowego, ale doradza także w procesach zmian kapitałowych, przekształceniach, upadłości czy likwidacji. Reprezentuje przedsiębiorców przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, jak również przed organami administracji państwowej. Kompleksowo zajmuje się ochroną danych osobowych w oparciu o polskie i unijne regulacje (RODO).
Jej klienci to podmioty m.in. z branży handlowej, medialnej, budowlanej czy architektonicznej.
Wprowadzała na polski rynek niemiecką sieć marketów wielkopowierzchniowych, znaczącego dostawcę z dziedziny przemysłu, firmę działającą na rynku mediowym. Brała udział w negocjacjach i przygotowaniu transgranicznego przejęcia ukraińskich spółek przez polski podmiot działający na rynku ubezpieczeń. Świadczyła obsługę prawną w zakresie aspektów korporacyjnych i prawa umów na rzecz jednej z największych telewizji.
Jednocześnie posiada bogate doświadczenie w zakresie pomocy prawnej na rzecz indywidualnych klientów, m.in. w sprawach rodzinnych, spadkowych, związanych z nieruchomościami czy odszkodowaniami, w tym z aspektem międzynarodowym.
Autorka publikacji poświęconych prowadzeniu sądowych postępowań gospodarczych oraz problematyce spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Współpracowała z wiodącymi polskimi i niemieckimi kancelariami prawniczymi.
Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (2006 r.) oraz Szkoły Prawa Niemieckiego i Europejskiego przy Uniwersytecie Warszawskim (2004 r.). Od 2007 r. jest członkiem Warszawskiej Izby Adwokackiej. Jest także członkiem Deutsch-Polnische Juristen Vereinigung. Występuje w postępowaniach przed sądami polubownymi jako arbiter ad hoc. Pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Biegle posługuje się językiem polskim i niemieckim.

kontakt: m.amerek@amerek.pl

Rafał Krajewski
WSPÓLNIK, ADWOKAT

r.krajewski@amerek.pl,
rafal.krajewski@adwokatura.pl

Rafał Krajewski

WSPÓLNIK, ADWOKAT

Od wielu lat zajmuje się prawem umów, gospodarczym, upadłościowym, budowlanym, transportowym, administracyjnym oraz karnym. Doskonale porusza się w sferze działań administracyjnych państwa w dziedzinach zamówień publicznych, związanych z procesem budowlanym, w kwestiach transportu. Doradza przedsiębiorcom w upadłości lub likwidacji. Prowadzi bieżącą obsługę prawną, opracowując i opiniując wszelkiego rodzaju umowy, w szczególności sprzedaży czy dostawy, reprezentując klientów przed sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz urzędami państwowymi.
Od wielu lat w centrum jego zawodowych zainteresowań jest prawo karne. Reprezentuje klientów indywidualnych i podmioty zbiorowe w sprawach związanych z tzw. przestępstwami pospolitymi, jak również gospodarczymi.
Jego klientami są przedsiębiorcy z szeroko pojętej branży budowlanej, w tym producenci i deweloperzy oraz podmioty z branży opieki medycznej.
Ponadto posiada bogate doświadczenie w zakresie indywidualnej praktyki prawnej. Zajmuje się sprawami rodzinnymi, cywilnymi, w tym spadkowymi i o odszkodowania.
Przez wiele lat pracował w działach prawnych spółek miejskich i urzędów państwowych. Współpracował z wiodącymi polskimi kancelariami prawniczymi oraz przez wiele lat z Helsińską Fundacją Praw Człowieka i Fundacją Centrum Praw Kobiet.
Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku prawo oraz studiów podyplomowych na kierunku „Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami”. Od 2007 r. jest członkiem Warszawskiej Izby Adwokackiej.
Pracuje w języku polskim i angielskim.

kontakt: r.krajewski@amerek.pl, rafal.krajewski@adwokatura.pl

Irina Pronina,
PRAWNIK ROSYJSKI

i.pronina@amerek.pl

IRINA PRONINA

PRAWNIK ROSYJSKI

Specjalizuje się w rosyjskim prawie gospodarczym, prawie korporacyjnym (spółek), prawie umów, a także prawie celnym. Od lat zapewnia kompleksową obsługę prawną spółek rosyjskich, nad którymi kontrolę mają polscy przedsiębiorcy. Ma wieloletnie doświadczenie w pomocy prawnej polskim przedsiębiorcom wchodzącym na rynek rosyjski. Tworzy i opiniuje umowy z kontrahentami wschodnimi pod kątem minimalizacji ryzyka prawnego i gospodarczego, odpowiedniego zabezpieczenia transakcji. Pomaga przedsiębiorcom przekształcić działalność w Rosji, ale i ją zakończyć przez likwidację. Reprezentuje klientów przed sądami gospodarczymi oraz powszechnymi na terytorium Rosji, w sprawach cywilnych, administracyjnych oraz w sprawach o wykroczenia.
Doradza polskim i zagranicznym producentom żywności, odzieży, sprzętu AGD, części samochodowych, eksportującym towary na rynki wschodnie.
Tworzyła i opiniowała umowy z dużymi sieciami handlowymi w Rosji, wielokrotnie zapewniała pomoc prawną przy rozwiązaniu sporów z kontrahentami, egzekwowaniu należności czy obowiązków umownych. Uczestniczyła w przeprowadzaniu audytów prawnych (Due Diligence) spółek rosyjskich na zlecenie podmiotów inwestujących na terytorium Rosji. Prowadziła obsługę prawną procesów dobrowolnej likwidacji rosyjskich spółek i reprezentowała polskich wierzycieli w postępowaniach upadłościowych w Rosji.
Doświadczenie zawodowe zdobywała w organach administracji państwowej w Rosji oraz w największych kancelariach prawnych w Rosji i Polsce. Autorka publikacji poświęconych aspektom prawnym prowadzenia działalności na rynkach wschodnich, a także artykułów na temat prawa celnego publikowanych w czasopismach branżowych.
Absolwentka wydziału prawa Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Socjalnego w Moskwie (2005 r.), studiów podyplomowych „Organizacja systemu prawa celnego na terytorium Federacji Rosyjskiej” (2006 r.), studiów podyplomowych Prawa Europejskiego na Uniwersytecie Warszawskim (2009 r.)
Pracuje w języku rosyjskim, polskim oraz angielskim.

Kontakt: i.pronina@amerek.pl