Go to top

Od wielu lat zajmujemy się prawem pracy zarówno po stronie pracodawcy, jak i po stronie pracownika. Doradzamy w indywidualnych sprawach pracowniczych, ale również związanych ze zbiorowym prawem pracy.

Doradzamy w zakresie m.in.:

  • nawiązania, zmiany i rozwiązania umowy o pracę (w tym przygotowania i analizy wszelkiego rodzaju umów o pracę, wypowiedzeń rozwiązujących i zmieniających);
  • pracowników pozostających pod szczególną ochroną prawa pracy;
  • zwolnień grupowych;
  • opracowania i analizy umów pomiędzy pracodawcą a pracownikiem o zakazie konkurencji, o poufności, o powierzeniu pracownikowi mienia;
  • roszczeń ze stosunku pracy, w tym odpowiedzialności pracowniczej za szkodę wyrządzoną pracodawcy, odpowiedzialności za powierzone mienie;
  • przygotowania, wykonywania i egzekwowania kontraktów menedżerskich.

Prawnik Prowadzący:

Magdalena Amerek-Krajewska
WSPÓLNIK, ADWOKAT

m.amerek@amerek.pl

więcej

Magdalena Amerek-Krajewska

WSPÓLNIK, ADWOKAT

Założycielka Kancelarii i Partner Zarządzający. Zajmuje się w prawem korporacyjnym, gospodarczym i prawem umów.

Od wielu lat specjalizuje się w prawie umów, prawie gospodarczym i prawie korporacyjnym. Kompleksowo doradza polskim przedsiębiorcom, ale również zagranicznym, w szczególności z Niemiec, Austrii. Tworzy, opiniuje i negocjuje transakcje, kontrakty zawierane na gruncie różnych porządków prawnych. Prowadzi bieżącą obsługę prawną spółek prawa handlowego, ale doradza także w procesach zmian kapitałowych, przekształceniach, upadłości czy likwidacji. Reprezentuje przedsiębiorców przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, jak również przed organami administracji państwowej. Kompleksowo zajmuje się ochroną danych osobowych w oparciu o polskie i unijne regulacje (RODO).
Jej klienci to podmioty m.in. z branży handlowej, medialnej, budowlanej czy architektonicznej.
Wprowadzała na polski rynek niemiecką sieć marketów wielkopowierzchniowych, znaczącego dostawcę z dziedziny przemysłu, firmę działającą na rynku mediowym. Brała udział w negocjacjach i przygotowaniu transgranicznego przejęcia ukraińskich spółek przez polski podmiot działający na rynku ubezpieczeń. Świadczyła obsługę prawną w zakresie aspektów korporacyjnych i prawa umów na rzecz jednej z największych telewizji.
Jednocześnie posiada bogate doświadczenie w zakresie pomocy prawnej na rzecz indywidualnych klientów, m.in. w sprawach rodzinnych, spadkowych, związanych z nieruchomościami czy odszkodowaniami, w tym z aspektem międzynarodowym.
Autorka publikacji poświęconych prowadzeniu sądowych postępowań gospodarczych oraz problematyce spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Współpracowała z wiodącymi polskimi i niemieckimi kancelariami prawniczymi.
Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (2006 r.) oraz Szkoły Prawa Niemieckiego i Europejskiego przy Uniwersytecie Warszawskim (2004 r.). Od 2007 r. jest członkiem Warszawskiej Izby Adwokackiej. Jest także członkiem Deutsch-Polnische Juristen Vereinigung. Występuje w postępowaniach przed sądami polubownymi jako arbiter ad hoc. Pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Biegle posługuje się językiem polskim i niemieckim.

kontakt: m.amerek@amerek.pl