Go to top

Wiemy, jak ważne jest precyzyjne określenie obowiązków, praw każdej ze stron umowy i zabezpieczenie ich. Przygotowujemy, analizujemy i negocjujemy wszelkiego typu umowy, kontrakty pomiędzy przedsiębiorcami, w tym na gruncie różnych porządków prawnych. Zabezpieczamy naszych Klientów poprzez odpowiednie klauzule umowne i staramy się zminimalizować ryzyko prawne. Pomagamy w egzekwowaniu obowiązków umownych.

„Po pierwsze prewencja prawna” – zapobiegamy, by ograniczyć ryzyko. Naszym Klientom zalecamy analizę prawną umów przed ich zawarciem. Takie działanie pozwala zmniejszyć ryzyko gospodarcze związane z późniejszym wykonywaniem i egzekwowaniem umów.

Świadczymy pomoc prawną w zakresie m.in.:

  • przygotowania wszelkiego rodzaju umów, jak umowy ramowe, dostawy, współpracy, zlecenia, dzieło, leasingu i innych;
  • negocjowania umów i kontraktów;
  • opiniowania zapisów umownych po kątem m.in. zakresu obowiązków, odpowiedzialności i ryzyka gospodarczego;
  • egzekwowania obowiązków umownych, jak obowiązek świadczenia;
  • dochodzenia roszczeń wynikających z umów, jak np. roszczenia o zapłatę, w tym odszkodowania czy kary umownej.

prawnicy prowadzący:

Magdalena Amerek-Krajewska
WSPÓLNIK, ADWOKAT

Założycielka Kancelarii i Partner Zarządzający. Zajmuje się w prawem korporacyjnym, gospodarczym i prawem umów.

m.amerek@amerek.pl

więcej

Magdalena Amerek-Krajewska

WSPÓLNIK, ADWOKAT

Od wielu lat specjalizuje się w prawie umów, prawie gospodarczym i prawie korporacyjnym. Kompleksowo doradza polskim przedsiębiorcom, ale również zagranicznym, w szczególności z Niemiec, Austrii. Tworzy, opiniuje i negocjuje transakcje, kontrakty zawierane na gruncie różnych porządków prawnych. Prowadzi bieżącą obsługę prawną spółek prawa handlowego, ale doradza także w procesach zmian kapitałowych, przekształceniach, upadłości czy likwidacji. Reprezentuje przedsiębiorców przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, jak również przed organami administracji państwowej. Kompleksowo zajmuje się ochroną danych osobowych w oparciu o polskie i unijne regulacje (RODO).
Jej klienci to podmioty m.in. z branży handlowej, medialnej, budowlanej czy architektonicznej.
Wprowadzała na polski rynek niemiecką sieć marketów wielkopowierzchniowych, znaczącego dostawcę z dziedziny przemysłu, firmę działającą na rynku mediowym. Brała udział w negocjacjach i przygotowaniu transgranicznego przejęcia ukraińskich spółek przez polski podmiot działający na rynku ubezpieczeń. Świadczyła obsługę prawną w zakresie aspektów korporacyjnych i prawa umów na rzecz jednej z największych telewizji.
Jednocześnie posiada bogate doświadczenie w zakresie pomocy prawnej na rzecz indywidualnych klientów, m.in. w sprawach rodzinnych, spadkowych, związanych z nieruchomościami czy odszkodowaniami, w tym z aspektem międzynarodowym.
Autorka publikacji poświęconych prowadzeniu sądowych postępowań gospodarczych oraz problematyce spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Współpracowała z wiodącymi polskimi i niemieckimi kancelariami prawniczymi.
Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (2006 r.) oraz Szkoły Prawa Niemieckiego i Europejskiego przy Uniwersytecie Warszawskim (2004 r.). Od 2007 r. jest członkiem Warszawskiej Izby Adwokackiej. Jest także członkiem Deutsch-Polnische Juristen Vereinigung. Występuje w postępowaniach przed sądami polubownymi jako arbiter ad hoc. Pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Biegle posługuje się językiem polskim i niemieckim.

kontakt: m.amerek@amerek.pl

Rafał Krajewski
WSPÓLNIK, ADWOKAT

Od wielu lat zajmuje się prawem karnym, administracyjnym i zamówień publicznych.
r.krajewski@amerek.pl,
rafal.krajewski@adwokatura.pl

więcej

Rafał Krajewski
WSPÓLNIK, ADWOKAT
Od wielu lat zajmuje się prawem umów, gospodarczym, upadłościowym, budowlanym, transportowym, administracyjnym oraz karnym. Doskonale porusza się w sferze działań administracyjnych państwa w dziedzinach zamówień publicznych, związanych z procesem budowlanym, w kwestiach transportu. Doradza przedsiębiorcom w upadłości lub likwidacji. Prowadzi bieżącą obsługę prawną, opracowując i opiniując wszelkiego rodzaju umowy, w szczególności sprzedaży czy dostawy, reprezentując klientów przed sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz urzędami państwowymi.
Od wielu lat w centrum jego zawodowych zainteresowań jest prawo karne. Reprezentuje klientów indywidualnych i podmioty zbiorowe w sprawach związanych z tzw. przestępstwami pospolitymi, jak również gospodarczymi.
Jego klientami są przedsiębiorcy z szeroko pojętej branży budowlanej, w tym producenci i deweloperzy oraz podmioty z branży opieki medycznej.
Ponadto posiada bogate doświadczenie w zakresie indywidualnej praktyki prawnej. Zajmuje się sprawami rodzinnymi, cywilnymi, w tym spadkowymi i o odszkodowania.
Przez wiele lat pracował w działach prawnych spółek miejskich i urzędów państwowych. Współpracował z wiodącymi polskimi kancelariami prawniczymi oraz przez wiele lat z Helsińską Fundacją Praw Człowieka i Fundacją Centrum Praw Kobiet.
Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku prawo oraz studiów podyplomowych na kierunku „Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami”. Od 2007 r. jest członkiem Warszawskiej Izby Adwokackiej.
Pracuje w języku polskim i angielskim.

kontakt: r.krajewski@amerek.pl, rafal.krajewski@adwokatura.pl