Kancelaria Amerek Kancelaria Amerek Kancelaria Amerek Kancelaria Amerek Kancelaria Amerek Kancelaria Amerek Kancelaria Amerek

PRAWO ROSYJSKIE


W ramach specjalizacji rosyjskiej świadczymy usługi doradztwa prawnego zarówno na rzecz polskich przedsiębiorców inwestujących na rynkach wschodnich (Rosja, Białoruś, Kazachstan, Ukraina), jak również na rzecz przedsiębiorców z rosyjskojęzycznego obszaru gospodarczego, którzy planują lub już rozpoczęli działalność w Polsce.


W ramach specjalizacji rosyjskiej oferujemy wsparcie prawne w najważniejszych aspektach ich działalności gospodarczej, jak m.in.:


Obsługa prawna na gruncie prawa rosyjskiego jest świadczona bezpośrednio przez prawników kancelarii, z kolei na gruncie prawa białoruskiego, ukraińskiego oraz kazachskiego – przy współpracy z adwokatami, prawnikami i audytorami z Ukrainy, Kazachstanu i Białorusi. Kancelaria zapewnia pomoc prawną na tych rynkach, z zakresu m.in. prawa gospodarczego, spółek, umów, fuzji i przejęć, pracy, podatkowego i celnego, a także reprezentacji przez urzędami i sądami powszechnymi i arbitrażowymi.


Pracami specjalizacji Prawo Rosyjskie kieruje pani Irina Pronina, partner Kancelarii i prawnik rosyjski o wieloletnim doświadczeniu w zakresie inwestycji zagranicznych na terytorium Federacji Rosyjskiej.


Obsługa prawna w ramach specjalizacji Prawo Rosyjskie jest świadczona w języku polskim, rosyjskim, angielskim.


Osobą kontaktową w sprawach doradztwa prawnego dot. rynków wschodnich jest Partner Kancelarii, Irina Pronina, e-mail: i.pronina@amerek.pl, kom.: 0-724-457-579.

Amerek-Krajewska, Krajewski
Adwokacka Spółka Partnerska

Siedziba: Al. Wyzwolenia 9/33, 00-572 Warszawa,
Filia: ul. Wyszyńskiego 15, 05-091 Ząbki
tel.: + 48 22 349 20 28, kom.: 0-519-463-330, 0-724-457-579
faks: + 48 22 349 20 29,
e-mail: kancelaria@amerek.pl