Kancelaria Amerek Kancelaria Amerek Kancelaria Amerek Kancelaria Amerek Kancelaria Amerek Kancelaria Amerek Kancelaria Amerek
 • PRAWO HANDLOWE I GOSPODARCZE
 • PRAWO CYWILNE I UMÓW
 • PROCES I ROZWIĄZYWANIE SPORÓW
 • PRAWO PRACY
 • SPRAWY RODZINNE
 • SPRAWY KARNE
 • SZKOLENIA

PRAWO HANDLOWE I GOSPODARCZE

Kancelaria oferuje doradztwo prawne w zakresie szeroko pojętego prawa handlowego i gospodarczego. Powyższe obejmuje nie tylko stałą i bieżącą obsługę prawną spółek prawa handlowego, ale również wsparcie prawne przy różnego typu transakcjach, jak np. złożonych podwyższeniach kapitału zakładowego czy fuzjach i przejęciach (M&A).

Polskim i zagranicznym Klientom proponujemy doradztwo prawne w zakresie m.in.:

 • tworzenia i bieżącej obsługi prawnej spółek prawa handlowego,
 • tworzenia konsorcjów, holdingów i grup kapitałowych,
 • obsługi prawnej Zgromadzeń Wspólników, Walnych Zgromadzeń, Zarządów i Rad Nadzorczych,
 • opracowania i analizy wewnętrznych statutów lub regulaminów, innej dokumentacji korporacyjnej,
 • opracowania i analizy umów pomiędzy spółką a udziałowcami lub członkami organów spółki,
 • planowania i wdrożenia transakcji kapitałowych, takich jak złożone podwyższenia kapitału zakładowego,
 • compliance korporacyjnego,
 • fuzji i przejęć (M&A),
 • due diligence,
 • likwidacji spółek.

PRAWO CYWILNE I UMÓW

Doradzamy w ramach szeroko pojętego prawa cywilnego. Opracowujemy, analizujemy i negocjujemy wszelkiego typu umowy, porozumienia i kontrakty pomiędzy przedsiębiorcami, w tym na gruncie różnych porządków prawnych. Identyfikujemy i staramy się zminimalizować ryzyko prawne z nimi związane. Pomagamy w dochodzeniu roszczeń wynikających z umów, takich jak roszczenia o zapłatę, o odszkodowanie czy kary umowne. Jednocześnie zajmujemy się dochodzeniem roszczeń wynikających z działań nieuczciwej konkurencji. Doradzamy w zakresie prawnych aspektów nabywania nieruchomości. Przeprowadzamy pod kątem ryzyk prawnych due diligence nieruchomości i spółek. Wspieramy Klientów również w sprawach spadkowych, także z elementami prawa międzynarodowego.

PROCES I ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

Posiadamy bogate doświadczenie w rozwiązywaniu sporów, zarówno na etapie negocjacji, jak również przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, w tym przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Reprezentujemy klientów m.in. w:

 • negocjacjach ugodowych,
 • postępowaniach przed sądami powszechnymi w sprawach cywilnych i karnych, w tym przed Sądem Najwyższym,
 • postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • postępowaniach zabezpieczających i egzekucyjnych,
 • postępowaniach upadłościowych i naprawczych,
 • postępowaniach przed sądami polubownymi.

PRAWO PRACY

Doradzamy w zakresie m.in. następujących zagadnień prawnych:

 • nawiązanie, zmiana i rozwiązanie stosunku pracy (w tym przygotowanie i analiza wszelkiego rodzaju umów o pracę, wypowiedzeń rozwiązujących i zmieniających),
 • pracownicy pozostający pod szczególną ochroną prawa pracy,
 • opracowanie i analiza umów pomiędzy pracodawcą a pracownikiem o zakazie konkurencji, o poufności, o powierzeniu pracownikowi mienia,
 • roszczenia ze stosunku pracy, w tym odpowiedzialność pracownicza za szkodę wyrządzoną pracodawcy, odpowiedzialność za powierzone mienie,
 • przygotowanie kontraktów menedżerskich.

SPRAWY RODZINNE

Nasz praktyka obejmuje reprezentację Klientów przed sądami w sprawach rozwodowych i o podział majątku małżeńskiego. Prawnicy kancelarii prowadzą również sprawy o alimenty i ustalenie kontaktów z dzieckiem.

Sprawami rodzinnymi w Kancelarii zajmuje się adwokat Magdalena Amerek i adwokat Rafał Krajewski.

SPRAWY KARNE

Reprezentujemy klientów w postępowaniu karnym na każdym jego etapie (postępowanie przygotowawcze i sądowe) w sprawach o przestępstwa z Kodeksu karnego i ustaw szczególnych oraz w postępowaniach wykroczeniowych.

Sprawami karnymi w Kancelarii zajmuje sie adwokat Rafał Krajewski.

SZKOLENIA I KONFERENCJE

Prowadzimy szkolenia zamknięte i otwarte o tematyce związanej z działalnością gospodarczą w Polsce i w Rosji. Dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem w szczególności w zakresie form prawnych działalności w Polsce, Niemczech i w Rosji, inwestowania w Polsce i na rynkach wschodnich. Poruszamy istotne tematy bieżącego funkcjonowania przedsiębiorców poprzez praktyczne szkolenia z problematyki spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, kontraktów handlowych czy dochodzenia roszczeń. Bierzemy udział jako partner merytoryczny w licznych konferencjach poświęconych wspieraniu kontaktów gospodarczych pomiędzy Polską, Niemcami, Rosją, Białorusią i Kazachstanem.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w szkoleniach czy konferencjach lub ich organizacją, zapraszamy do kontaktu.


2014-02-10

IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA W TORUNIU
we współpracy z
KANCELARIĄ ADWOKACKĄ ADWOKAT MAGDALENA AMEREK
zaprasza na seminarium
„BEZPIECZNY HANDEL Z KONTRAHENTAMI WSCHODNIMI”
w dniu 19 lutego 2014 roku


Cel seminarium: wprowadzenie uczestników w praktyczną wiedzę na temat aspektów prawnych i gospodarczych transakcji handlowych z przedsiębiorcami z Rosji, a także z Ukrainy i Białorusi.

Seminarium jest skierowane: do kadry zarządzającej przedsiębiorstw, specjalistów ds. eksportu, prawników czy innych pracowników firm, kooperujących z przedsiębiorstwami z ww. krajów. Mile widziane będzie uczestnictwo w seminarium przedstawicieli firm z głównych branż eksportowych regionu kujawsko – pomorskiego - spożywczej, elektryczno-narzędziowej, tekstylnej.

Termin seminarium: 19 lutego 2014 r. godz. 11.00-14.00

Prelegenci seminarium: Magdalena Amerek, Adwokat, właściciel kancelarii, doradza polskim i zagranicznym przedsiębiorcom - od chwili rozpoczęcia działalności, przez jej bieżącą obsługę prawną, przekształcenie, aż po likwidację. Zajmuje się również tworzeniem i negocjowaniem transakcji i umów zawieranych na gruncie różnych porządków prawnych oraz opiniowaniem ich pod kątem identyfikacji oraz redukcji ryzyk prawnych z nimi związanych.

Irina Pronina, prawnik rosyjski, zdobywała swoje doświadczenie zawodowe zarówno w organach administracji państwowej na terytorium Rosji jak i w największych rosyjskich i polskich kancelariach prawnych. Doradza przedsiębiorcom polskim i zagranicznym, w szczególności przy realizacji projektów transgranicznych związanych z rynkami wschodnimi.

Miejsce seminarium: Toruński Park Technologiczny, ul. Włocławska 167

Udział w seminarium jest bezpłatny.

Zgłoszenia są dostępne tutaj:

http://www.iph.torun.pl/aktualnosc-421-Seminarium_%E2%80%9EBezpieczny_handel_z_kontrahentami_wschodnimi%E2%80%9D.html

Rejestracja trwa do dnia 14 lutego 2014 r.2013-06-21
W dniu dzisiejszym odbyło się kolejne, z cyklu szkoleń dla przedsiębiorców, organizowanych przez Kancelarię wspólnie z Urzędem Miasta Ząbki. Tematyka szkolenia dotyczyła postępowań sądowych z udziałem przedsiębiorców, gdy występują oni przed sądem samodzielnie, bez profesjonalnego pełnomocnika. Mecenas Magdalena Amerek i Mecenas Rafał Krajewski odpowiadali na pytania przedsiębiorców m.in. o rygory formalne procesu cywilnego, podstawowe zasady postępowania czy postępowanie dowodowe. Szczegóły w załączeniu.

2013-04-23
W dniu dzisiejszym odbyło się kolejne, z cyklu szkoleń dla przedsiębiorców, organizowanych przez Kancelarię wspólnie z Urzędem Miasta Ząbki. Tematyka szkolenia dotyczyła umów z kontrahentami i sposobów minimalizacji ryzyka związanego z umowną odpowiedzialnością. Szkolenie prowadzili Mecenas Magdalena Amerek i Mecenas Rafał Krajewski.

2013-03-19
W dniu dzisiejszym odbyło się pierwsze, z cyklu szkoleń dla przedsiębiorców, współorganizowanych przez Kancelarię z Urzędem Miasta Ząbki. Szkolenie dotyczyło form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej, odpowiedzialności wspólników w spółkach kapitałowych i osobowych, podstawowych różnic pomiędzy spółkami. Szkolenie prowadzili Mecenas Magdalena Amerek i Mecenas Rafał Krajewski.

2013-02-15
Z przyjemnością informujemy, że wspólnie z Urzędem Miasta Ząbki Kancelaria współorganizuje i jest wyłącznym partnerem merytorycznym cyklu szkoleń dla przedsiębiorców dotyczącym form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej, postępowań sądowych i umów z kontrahentami. Zapraszamy do udziału! Szczegóły w załączeniu.

Amerek-Krajewska, Krajewski
Adwokacka Spółka Partnerska

Siedziba: Al. Wyzwolenia 9/33, 00-572 Warszawa,
Filia: ul. Wyszyńskiego 15, 05-091 Ząbki
tel.: + 48 22 349 20 28, kom.: 0-519-463-330, 0-724-457-579
faks: + 48 22 349 20 29,
e-mail: kancelaria@amerek.pl