Kancelaria Amerek Kancelaria Amerek Kancelaria Amerek Kancelaria Amerek Kancelaria Amerek Kancelaria Amerek Kancelaria Amerek

PRAWO NIEMIECKIE


W ramach specjalizacji niemieckiej świadczymy usługi doradztwa prawnego zarówno na rzecz polskich przedsiębiorców inwestujących w Niemczech czy Austrii, jak również na rzecz niemieckojęzycznych podmiotów, które planują lub już rozpoczęły działalność w Polsce. Oferujemy wsparcie prawne na gruncie prawa polskiego, a dzięki ścisłej kooperacji z niemieckimi adwokatami, doradcami podatkowymi i notariuszami wspieramy Klientów także na gruncie prawa niemieckiego, m.in. prawa cywilnego, prawa handlowego, fuzji i przejęć, prawa pracy, prawa procesowego i podatkowego.


Specjalizacja obejmuje w szczególności:


Pracami specjalizacji Prawo Niemieckie kieruje adwokat Magdalena Amerek-Krajewska.


Biegle posługujemy się językiem niemieckim.


Kontakt - m.amerek@amerek.pl

Amerek-Krajewska, Krajewski
Adwokacka Spółka Partnerska

Siedziba: Al. Wyzwolenia 9/33, 00-572 Warszawa,
Filia: ul. Wyszyńskiego 15, 05-091 Ząbki
tel.: + 48 22 349 20 28, kom.: 0-519-463-330, 0-724-457-579
faks: + 48 22 349 20 29,
e-mail: kancelaria@amerek.pl