Kancelaria Amerek Kancelaria Amerek Kancelaria Amerek Kancelaria Amerek Kancelaria Amerek Kancelaria Amerek Kancelaria Amerek
  • O KANCELARII
  • ZESPÓŁ

ZESPÓŁ


ADWOKAT MAGDALENA AMEREK-KRAJEWSKA, ADWOKAT


Magdalena Amerek

Założycielka Kancelarii i Partner Zarządzający. Zajmuje się w prawem korporacyjnym, gospodarczym i prawem umów. Od wielu lat kompleksowo doradza polskim i zagranicznym przedsiębiorcom, w szczególności z Niemiec, Austrii i Szwajcarii. Tworzy i negocjuje transakcje, kontrakty zawierane na gruncie różnych porządków prawnych oraz opiniuje je pod kątem identyfikacji i redukcji ryzyk prawnych z nimi związanych. Wprowadzała na polski rynek znaczące niemieckie podmioty z branży handlowej (sieć supermarketów), przemysłu i mediów. Brała udział w negocjacjach i przygotowaniu transgranicznego przejęcia ukraińskich spółek przez polski podmiot działający na rynku ubezpieczeń. Świadczyła obsługę prawną w zakresie aspektów korporacyjnych i prawa umów na rzecz jednej z największych polskich telewizji. Prowadzi bieżącą obsługę prawną spółek prawa handlowego. Doradza w procesach zmian kapitałowych, przekształceniach (w tym transgranicznych) oraz przy likwidacji podmiotów gospodarczych działających m.in. w branży deweloperskiej i budowlanej. Reprezentuje przedsiębiorców w negocjacjach, procesach sądowych i administracyjnych.

Ponadto posiada bogate doświadczenie w zakresie pomocy prawnej na rzecz indywidualnych klientów, które zdobywała, reprezentując ich w sprawach rodzinnych (m.in. rozwodowych, o alimenty, o kontakty z dzieckiem), cywilnych (m.in. odszkodowania, prawo nieruchomości, sprawy spadkowe), w tym z aspektem międzynarodowym.

Autorka publikacji poświęconych prowadzeniu sądowych postępowań gospodarczych oraz problematyce spółek z ograniczoną odpowiedzialnością; gość programów telewizyjnych o tematyce przeznaczonej dla przedsiębiorców. Współpracowała z wiodącymi polskimi i niemieckimi kancelariami prawniczymi.

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Prawa Niemieckiego i Europejskiego przy Uniwersytecie Warszawskim. Jest członkiem Warszawskiej Izby Adwokackiej i Deutsch-Polnische Juristen Vereinigung.

Biegle posługuje się językiem polskim i niemieckim.


Kontakt: m.amerek@amerek.pl


RAFAŁ KRAJEWSKI, ADWOKAT


Irina Pronina

Partner Kancelarii. Zajmuje się prawem karnym, administracyjnym i zamówień publicznych. Dzięki kilkuletniej pracy w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawy S.A. oraz pracy w Urzędzie Transportu Kolejowego i Urzędzie Komunikacji Elektronicznej doskonale orientuje sie w sferze działań administracyjnych państwa w dziedzinach transportu kolejowego, ochrony danych osobowych, telekomunikacji i poczty. Jednocześnie brał udział w procedurach udzielania zamówień publicznych w tychże urzędach, po stronie zamawiających, m.in. opiniując je, opracowując specyfikacje zamówień czy umowy z wykonawcami. Z kolei współpracując z kancelariami prawniczymi, doradzał przedsiębiorcom biorącym udział w przetargach publicznych.

Oprócz tego od wielu lat jego pasją jest prawo karne. Reprezentuje klientów w sprawach związanych z przestępczością gospodarczą i karnoskarbową. Prowadzi sprawy narkotykowe, zorganizowanych grup przestępczych czy o przestępstwa takie jak rozboje, oszustwa, kradzieże. Wielokrotnie brał udział w czynnościach procesowych przed prokuratorem, Centralnym Biurem Śledczym i Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego (m.in. przesłuchania świadków i podejrzanych).

Ponadto posiada bogate doświadczenie w zakresie ogólnej praktyki prawnej. Zajmuje się sprawami rodzinnymi (m.in. rozwody, alimenty, kontakty z dzieckiem) i cywilnymi (m.in. odszkodowania, nieruchomości, roboty budowlane, sprawy spadkowe).

Współpracował z wiodącymi polskimi kancelariami prawniczymi oraz przez wiele lat z Helsińską Fundacją Praw Człowieka i Fundacją Centrum Praw Kobiet.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku prawo oraz studiów podyplomowych na kierunku „Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami”. Jest członkiem Warszawskiej Izby Adwokackiej.

Pracuje w języku polskim i angielskim.


Kontakt: r.krajewski@amerek.pl, rafal.krajewski@adwokatura.pl

IRINA PRONINA, PRAWNIK ROSYJSKI


Irina Pronina

Specjalizuje się w rosyjskim prawie gospodarczym, korporacyjnym, prawie umów, a także prawie celnym i dewizowym. Posiada bogate doświadczenie w doradztwie prawnym na rzecz przedsiębiorców polskich jak i zagranicznych, w szczególności przy realizacji projektów transgranicznych związanych z rynkami wschodnimi. Brała udział w przeprowadzaniu audytów prawnych (due diligence) spółek rosyjskich, dokonywanych na rzecz polskich podmiotów inwestujących na terytorium Rosji. Reprezentowała polskich oraz rosyjskich klientów przed sądami gospodarczymi (arbitrażowymi) w Rosji w sprawach o zaskarżenie decyzji, postanowień organów administracji państwowej, w sprawach o wykroczenia, w szczególności z tytułu naruszenia przepisów prawa celnego oraz dewizowego. Opiniuje i tworzy kontrakty handlowe zawierane z kontrahentami z krajów wschodnich pod kątem minimalizacji ryzyka prawnego i gospodarczego.

Na co dzień świadczy pomoc prawną na rzecz polskich i zagranicznych klientów przy planowaniu i realizacji inwestycji zagranicznych, w tym przy założeniu spółek z udziałem kapitału polskiego na rynkach wschodnich, nabyciu udziałów lub akcji w spółkach rosyjskich.

Doświadczenie zawodowe zdobywała zarówno w organach administracji państwowej na terytorium Rosji jak i w największych rosyjskich i polskich kancelariach prawnych.

Autorka publikacji poświęconych aspektom prawnym prowadzenia działalności na rynkach wschodnich, a także artykułów na temat prawa celnego Unii Celnej publikowanych w czasopismach branżowych dla przewoźników i agentów celnych. Prelegent wielu szkoleń i konferencji dla przedsiębiorców.

Absolwentka wydziału prawa Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Socjalnego oraz studiów podyplomowych Prawa Europejskiego na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła również studium podyplomowe w zakresie „Organizacji systemu prawa celnego na terytorium Federacji Rosyjskiej”.

Pracuje w języku rosyjskim, polskim oraz angielskim.


Kontakt: i.pronina@amerek.pl


O KANCELARII


Jesteśmy zespołem doświadczonych prawników specjalizujących się w kompleksowej obsłudze prawnej polskich i zagranicznych przedsiębiorców, w szczególności z niemieckojęzycznego (Niemcy, Austria, Szwajcaria), ale również z rosyjskojęzycznego obszaru gospodarczego (Rosja, Kazachstan, Białoruś). Oferujemy doradztwo prawne i gospodarcze na każdym etapie działalności, od wejścia na rynek, przez pomoc w bieżącej działalności, jej przekształcenie, restrukturyzację, aż po likwidację tejże działalności.

Oprócz doradztwa prawnego na gruncie prawa polskiego, wspieramy naszych klientów także na gruncie prawa niemieckiego i rosyjskiego, w ramach funkcjonujących w kancelarii specjalizacji Prawo Niemieckie oraz Prawo Rosyjskie. Jednocześnie dzięki ścisłej kooperacji z niemieckimi, rosyjskimi, białoruskimi i kazachskimi adwokatami, doradcami podatkowymi, prawnikami i notariuszami wspieramy naszych klientów również na rynkach zagranicznych m.in. w zakresie właściwego miejscowego prawa cywilnego, handlowego, fuzji i przejęć, pracy, procesowego, podatkowego i celnego. Współpracujemy z polskimi doradcami podatkowymi i biurami księgowymi.

Dzięki temu polscy klienci otrzymują wysokiej jakości doradztwo prawne świadczone w oparciu o międzynarodowe standardy, a klienci zagraniczni korzystają z dogłębnej znajomości polskich realiów prawnych i gospodarczych. Naszymi klientami są przedsiębiorcy z branży usługowej, dóbr konsumpcyjnych, budownictwa i nieruchomości, mediów, opieki zdrowotnej, ubezpieczeniowej oraz transportowej.

Dodatkowo nasza praktyka obejmuje pomoc prawną świadczoną klientom indywidualnym na gruncie polskiego prawa polskiego rodzinnego (sprawy rozwodowe, o alimenty, kontakty z dzieckiem, podział majątku małżeńskiego), cywilnego (umowy, odszkodowania, nieruchomości i spadki) i karnego (przestępstwa z kodeksu karnego i ustaw szczególnych).

Obsługa prawna świadczona jest w języku polskim, rosyjskim, niemieckim, angielskim.

Amerek-Krajewska, Krajewski
Adwokacka Spółka Partnerska

Siedziba: Al. Wyzwolenia 9/33, 00-572 Warszawa,
Filia: ul. Wyszyńskiego 15, 05-091 Ząbki
tel.: + 48 22 349 20 28, kom.: 0-519-463-330, 0-724-457-579
faks: + 48 22 349 20 29,
e-mail: kancelaria@amerek.pl